โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ ภายใต้เทรนโลกยุคใหม่ รับมืออย่างไร จาก VUCA สู่ BANI World”

โดย admin
 วันที่ 12 มิ.ย. 2567 13:30 น.
 109